Reguliere loopbaancoaching volstaat niet meer. Op dit moment begeleiden loopbaancoaches hun coachees veelal naar banen die op korte termijn zullen verdwijnen. Als Future-proof Employability Designer (FED) help je loopbaancoachees én organisaties om op het vlak van loopbanen en employability klaar te zijn voor de toekomst.

 

Door de vierde industriële revolutie verdwijnen naar verwachting de komende jaren ongeveer 40% van de huidige banen. Er komen andere banen. 40% van de huidige medewerkers of sollicitanten zal niet in staat zijn om in de nabije toekomst werkzaamheden uit te voeren die aansluiten bij de behoeften van de markt, de technologie en de organisaties (bron: Universiteit Oxford).

Volgens economen van MIT gaan er door automatisering en robotisering de komende jaren op grote schaal functies wegvallen zoals: loketbediende, call center medewerker, service & customer care medewerkers, administratief medewerker, boekhouders, verkopers, laboranten, trein- en busbestuurders, belastingadviseurs, postbode, pr-medewerker, procesoperator, taxateurs, verzekeringsagenten, winkelpersoneel, logistieke medewerkers, enz.
Tegelijkertijd zal er een tekort ontstaan aan mensen die wel over de toekomsttalenten en -competenties beschikken. Er zal een grote frictiewerkloosheid ontstaan …  tenzij FEDs (Future-proof Employability Designers) tijdig ingrijpen.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Het is tijd voor een nieuwe vorm van strategischeloopbaancoaching: Future Employability Design.  Als FED maak je medewerkers en loopbaancoachees klaar voor de toekomst. Je evolueert van coach die begeleidt naar een nieuwe baan naar een coach of HR professional die begeleidt naar een nieuwe baan én naar duurzame employability.
 • Vanzelfsprekend help je jouw coachee nog altijd om talenten, competenties en drijfveren te ontdekken. Daarnaast help je hem niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige arbeidsmarkt te onderzoeken en je helpt opsporen welke toekomsttalenten en competenties hij of zij kan en wil ontwikkelen. Je gaat verder dan het coachen naar een nieuwe baan, je helpt je coachee inzetbaar te houden ook na de vierde industriële revolutie.
 • FEDs helpen loopbaancoachees én organisaties om op het gebied van loopbanen en employability klaar te zijn voor de toekomst.
 • Het gaat verder dan development, duurzame inzetbaarheid en employabiliteit: het gaat om pro-actief onderzoeken welke van de toekomstcompetenties ontwikkelbaar zijn bij de medewerker, onderzoeken welke talenten en competenties in de organisatie nodig zullen zijn en daar gericht op coachen.  De FED helpt de medewerkers en organisaties klaarstomen voor de toekomst.

Programma

Strategische loopbaancoaching en de vierde industriële revolutie.

De arbeidsmarkt 2016 – 2030:

 • ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:
  • banen die verdwijnen en banen die verschijnen
  • van life-long employment naar flexibele, dynamische loopbanen in wisselende contexten
 • Traceren van toekomsttalenten en – competenties
 • Ontwikkelen van toekomsttalenten
 • Adviseren van organisaties rond Future Employability Design
  • bewustwording en gevoel van urgentie
  • bevorderen loopbaanzelfsturing en arbeidsmobiliteit
  • bevorderen duurzame bevlogenheid, inzetbaarheid en employability

Voor meer informatie, reviews, of inschrijving: