Een eendaagse workshop waarin je als manager, leidinggevende, adviseur, vertrouwenspersoon of HR professional leert om stress, overspannenheid en burn-out bij medewerkers vroegtijdig te herkennen en er adequaat mee om te gaan.

Je leert stressklachten bespreekbaar maken en je krijgt concrete preventietips voor je team of organisatie.

Sinds de nieuwe wetgeving zijn organisaties verplicht te werken aan preventie van overmatige stress en burn-out binnen de organisatie. Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Afhankelijk van de bronvermelding, krijgt 15 – 20 % van de medewerkers een burn-out. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.
Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk, voor de leidinggevende leidt het tot extra druk op het behalen van de doelen. Voor de organisatie betekent het aanzienlijke extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je kan als leidinggevende, preventieadviseur, vertrouwenspersoon of HR adviseur stress, dreigende overspannenheid en burn-out bij medewerkers herkennen en bespreekbaar maken.
 • Je leert een medewerker met stress of burn-out effectief begeleiden vanuit je rol als leidinggevende of intern adviseur.
 • Je leert hoe je kan bijdragen aan een voorspoedige re-integratie.
 • Je leert met welke concrete maatregelen je overmatige stress kan voorkomen binnen je team / de organisatie.
 • Je leert wanneer je het beste een deskundige inschakelt.

Programma

 • stress en burn-out herkennen bij medewerkers
 • risicofactoren zoals: persoonlijkheidseigenschappen, inhoud en organisatie van het werk, kwalitatieve of kwantitatieve werkbelasting, omgang met collega’s, cultuur (bijvoorbeeld veel veranderingen, werkonzekerheid, sterke prestatiecultuur), enz
 • bespreekbaar maken met de medewerker (met praktische gesprekschecklist) en samen stressbronnen analyseren
 • leidinggeven aan een medewerker met stress of burn-out
 • de rol van de manager bij re-integratie (terug naar oude functie?, het oude team?)
 • opvolgen van werkdruk binnen je team
 • Preventiemaatregelen om overmatige werkdruk te voorkomen op de afdeling, in je team of organisatie
 • vragen en eigen cases

Voor meer informatie, reviews, of inschrijving: