De training leert HR(D) professionals, loopbaanprofessionals, leidinggevenden en coaches hoe ze  medewerkers kunnen begeleiden om zelf aan hun employability te werken. De training biedt een concrete invulling van het verplichte 45+ werkgelegenheidsplan. Je leert hoe je medewerkers helpt vitaal en met passie aan het werk te blijven tot hun pensioen.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je leert wat feiten en vooroordelen zijn over inzetbaarheid na 45 jaar.
 • Je leert medewerkers nadenken over hun employability binnen en buiten de organisatie.
 • Je leert medewerkers zelf verantwoording te nemen voor het vervolg van hun loopbaan.
 • Je leert hoe je medewerkers helpt hun lange termijn kansen op behoud van werk te vergroten.
 • Je ontdekt hoe oudere medewerkers het gemakkelijkst leren. Je leert hen hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hoe je ze daartoe kan motiveren.
 • Je leert oudere werknemers flexibeler omgaan met veranderingen.
 • Je krijgt inzicht in 45+ drijfveren; zodat je hen kan helpen om met passie aan de slag te blijven.
 • Je leert welke maatregelen je met de organisatie kan nemen om employabilty duurzaam te vergroten.

Programma

 1. Beeldvorming rond 45+ medewerkers

In- en externe beeldvorming: feiten en vooroordelen rond arbeidsinzet van 45-plussers:

 • ziekteverzuim en fysieke inzetbaarheid
 • veranderend energieniveau
 • productiviteit
 • kennis
 • inzet en motivatie
 • flexibiliteit en omgaan met verandering
 • type loopbaanpaden en loopbaanbehoeften per generatie

 

 1. Analyse van mogelijkheden en eventuele beperkingen
 • Je helpt medewerkers ontdekken waar de organisatie de komende tijd behoefte aan heeft en wat zij daarbij te bieden hebben.
 • Je helpt reflecteren over wat de toegevoegde waarde voor de organisatie.
 • Je helpt je medewerker nadenken over zijn of haar huidige marktwaarde en wat hij/zij kan doen om de eigen marktwaarde te behouden of verhogen.
 • Je helpt de medewerker onderzoeken welke andere loopbaanmogelijkheden hij heeft binnen of buiten de organisatie.

 

 1. Verhogen van de employability
 • omgaan met ideeën rond ouder zijn en werk
 • durven dromen op latere leeftijd
 • inzicht in eigen kwaliteiten
 • aantrekkelijk en up to date personal brand + onderhoud van netwerk
 • 45-plussers helpen met in- of extern solliciteren

 

 1. Passie
 • Je helpt medewerkers onderzoeken hoe hij/zij kan blijven werken met passie
 • Je adviseert over functies die aansluiten bij drijfveren.

 

 1. 45+ troeven

Je helpt de 45+ medewerker zijn troeven uit te spelen:

 • rendement halen uit kennis en ervaring
 • flexibel omgaan met veranderingen
 • passende rollen in de organisatie
 • wijze generatie communicatie.

 

 1. Organisatiemaatregelen die de inzetbaarheid van 45+ medewerkers vergroten
 2. Helpen bij het opstellen van een individueel employabiliteitsplan

Voor meer informatie, reviews, of inschrijving: