Als trainer word je dagelijks geconfronteerd met deelnemers met hoog gespannen verwachtingen. In deze training helpen we je groeien van vakbekwaam trainer naar inspirator. Je leert een authentieke trainersstijl ontwikkelen om zo deelnemers te inspireren. Een goede trainer bereikt immers niet alleen het hoofd, maar raakt mensen ook in hart en ziel.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je ontwikkelt een eigen authentieke stijl. Je overwint eigen drempels.
 • Je draagt uit wat jou bezielt in het vak.
 • Je kunt interactie stimuleren, een groep activeren en enthousiasmeren.
 • Je creëert een uitdagend en toch voldoende veilig leerklimaat. Je gebruikt hierbij waarderende feedback.
 • Je kan door stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag en je persoonlijke presentatie de trainees nieuwsgierig en leergierig maken en houden.
 • Je leert creatieve werkvormen gebruiken om te boeien.
 • Je bent in staat te entertrainen.
 • Je kunt de motivatie van deelnemers analyseren via het WISH model en op hun drijfveren inspelen.

Programma

 • creatief en spannend starten
 • aandacht trekken en vasthouden met een authentieke trainersstijl: verbinding met eigen overtuigingen en drijfveren
 • stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag van de trainer
 • persoonlijke presentatie van de trainer.
 • motiveren en inspireren: aansluiten bij de drijfveren van trainees (WISH model)
 • creëren van een uitdagend maar toch veilig leerklimaat
 • paradoxaal reageren, overwinnen van drempels, waarderend feedback geven
 • creatieve werkvormen hanteren

Voor meer informatie, reviews, of inschrijving: