In deze zesdaagse opleiding leer je loopbaangesprekken voeren en een loopbaancoachee of een outplacementkandidaat naar passend werk begeleiden.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Na deze opleiding kan je het beroep van intern of extern loopbaancoach, outplacementconsultant en loopbaanadviseur uitoefenen.
 • Je kan de vraag van de cliënt en van de in- of externe opdrachtgever verhelderen.
 • Je kan de methodische stappen van een loopbaancoachproces toepassen.
 • Je kan een analyse maken van een loopbaan, van competenties, van motivatie, van geschikte beroepen en van de in- of externe arbeidsmarkt.
 • Je kan een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt worden.
 • Je kan enkele belangrijke methodieken op een professionele manier gebruiken en interpreteren.  Voorbeelden van instrumenten: om functies te analyseren, om de arbeidsmarkt te analyseren, persoonlijkheidstesten, competentiescans, arbeidsmarktmogelijkheidstesten,…
 • Je hebt de basiscompetenties onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden.
 • Je kan omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van coachees.
 • Je herkent psycho-sociale problematiek bij coachees en weet wanneer je doorverwijst.
 • Je kan adviseren over gepaste sollicitatie- en presentatiemethoden.
 • Je verleent nazorg: opvolgen, coaching  on the job, contact met de opdrachtgever.

Programma

Wat is loopbaancoaching?

 • Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?
 • Welke vormen zijn er?
 • Wat zijn aanleidingen voor loopbaanadvies?
 • Welke loopbaanfasen en loopbaanstrategieën bestaan er?

 

De rol van de loopbaanadviseur binnen en buiten de organisatie

 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten).
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding.
 • Verhouding tussen cliënt / opdrachtgever / adviseur. Omgaan met opdrachtgevers.

 

Jij als loopbaancoach

 • Rollen, beroepshouding, waarden en normen en ethiek van de loopbaancoach.
 • Effectief adviseren.
 • Deskundigheid opbouwen over beroepen, loopbaan en arbeidsmarkt.
 • Media voor arbeidsmarktcommunicatie opvolgen.
 • De match tussen competenties en beroepen analyseren met geautomatiseerde systemen.
 • De competenties van de loopbaanprofessional

De coachee

 • Psychologische aspecten bij de coachee. Bijvoorbeeld: rouwverwerking, slachtofferrol, weerstand, alcohol- of middelen misbruik, herkennen van depressie, wanneer doorverwijzen, enz.
 • Werk en zingeving.

 

Loopbaanbegeleiding

 • Fasen van loopbaanbegeleiding.
 • Structuur van het gesprek.
 • Oriënterend gesprek.
 • Opstellen van een plan van aanpak.

 

Het begeleidingstraject:

 • Persoonsanalyse; ik ben, ik kan, ik ken, ik wil.
 • Toepassing van testen.
 • Marktanalyse; passende taken, functies, beroepen, opleidingen (basiskennis),  organisaties.
 • Sollicitatieadvies; netwerken, brieven, c.v., gesprek, follow – up.
 • Bemiddelingstraject: bemiddelen tussen vraag en aanbod, jobhunting.
 • Begeleiding bij uitvoeren van het actieplan.
 • Evaluatie en –rapportage

Voor meer informatie, reviews, of inschrijving: